Minden csütörtökön gondoljatok Szent Fiamra, Aki az egész emberiség iránti szeretetből, a világ végéig köztetek maradt az Oltáriszentségben!
Arra kérlek titeket, hogy hálából szeressétek a pápát, a püspököket, a papokat, akik a Szentlélek által minden nap a szentmisében lehozzák a Földre Jézust az Oltáriszentségbe. Hálából a köztetek lévő Jézus iránt áldozzatok rendszeresen és tiszta szívvel! Gyakoroljátok a lelki áldozást, ha elmaradtok a szentmiséről, szeressétek a Szentséglátogatást és Szentségimádást. Szeressétek a csendet, hogy meghalljátok az Égiek nektek szóló üzenetét. Tudnotok kell, hogy a Szeretet lejött a Földre. Nektek az a feladatotok, hogy befogadjátok a Szeretetet, hordozzátok és adjátok tovább! A Mennyei Atya ezért teremtett titeket! Minden csütörtökön a szeretetet tudatosítsátok, hogy a Szeretet Országába jussatok!

(Szűz Mária üzenete 2012 áprilisában Nagyfaluban)

Csütörtöki telefonbeszélgetés

 

K: Szívem sokat gondolkodtam, és most megtettem. Nagyon szeretlek téged!
A: Szeretlek kedves jegyesem!
K: Életem köszönöm, hogy ennyire megerősítettél eddig, bár már régebb óta  tudom melletted tudok még jobban erősödni.
A: Szívem nagyon szeretlek téged!
K: Most pedig el szeretném neked röviden mondani mit akarok most éppen.
A: Életem tudom, de azért kérlek mondd! Nagyon szeretlek!
K: Szívem felülsz az InterCityre és három órán belül itt vagy mellettem  és velem. Kérlek csak magadat hozzad, nekem arra van a legnagyobban  szükségem. Nagyon szeretlek!
A: Szívem és váltóruháimért meg majd eljövünk közösen úgy gondolod  életem?
K: Igen szívem, majd mikor ideérsz elmegyünk egy nyugodt helyre ahol te  és én vagyok és beszélgetünk ameddig bírjuk, és mindent együtt döntünk el, amit már régebben is kellett volna, ha nem lettek volna azok, de nem  akarok rájuk gondolni. Nagyon szeretlek!
A: Szívem minden félórában gondolom felhívsz mire ideérek?
K: Szívem vagy még sűrűbben, egy a lényeg hogy itt legyél mellettem és  velem, nagyon szeretlek téged kedves egyetlenem!
A: Szeretlek szeretve szeretettel amíg élek, csakis te kellesz nékem!
K: Szívem a többit majd személyesen megbeszéljük, és közösen eldöntjük.
A: Életem, én kedves jegyesem, nagyon szeretlek téged míg élek!
K: Szívem szeretlek! Szeretlek! Szeretlek! Nagyon szeretlek!
A: Életem kérlek tartsd titokba mibe leszel, én is így teszem szívem  mindaddig míg vonatra fel nem ülök. Szeretlek nagyon!
K: Szívem amit kértél abban leszek. Nagyon szeretlek! Kérlek siessél és  vigyázzál magadra!
A: Jó életem, mindjárt indulok és magamat viszem hozzád. Nagyon  szeretlek!

2008.06.02. 16:49

a